Aanvullend reglement SnakeLake COVID-19

In aanvulling op het gangbare reglement volgt hier een aanvulling!

  • Ten alle tijden blijven vissers tenminste 1,5 meter van elkaar!!
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
  • Loting geschiedt door organisatie. Minimaal 2 uur voor aanvang vissen wordt dit bekend gemaakt in de Privé SnakeLake Appgroep .
  • Niet eerder dan 1,5 uur voor het vissen mag de vijver worden betreden.
  • Leg bij aankomst als eerst je leefnetten uit in het gras. UV licht doodt eventuele schadelijke organismen. 15 minuten voor aanvang mogen de netten te water. Dit op aangeven van geluidsignaal.
  • Aanvang en einde vissen op aangeven van geluidsignaal.
  • Einde vissen. Vissers blijven bij hun stek in afwachting van het weeg moment. Tijdens dit weeg moment legen vissers zelf de vangst in de weeg zak. Houd altijd voldoende afstand!! Eindresultaat van de vangst wordt bekend gemaakt in de Privé SnakeLake Appgroep.
  • Eventuele kosten of baten tussen organisatie en vissers worden verrekend via bankoverschrijving.
  • Overtreding van deze regels leidt tot uitsluiting!!